تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

سکانس
نویسنده

روياها

تلفیق نقاشی، سینما و موسیقی درسكانسی بسیار زیبا از فيلم “روياها” ساختهٔ «آکیرا کوروساوا»موسيقی بی نظیر ‘شوپن’

ادامه »