یوگا آرام یافتن جان است در خاموشی

یوگا آرام یافتن جان است در خاموشی
و آن گاه که جان به خاموشی رسد می توانیم سرشت حقیقی مان را که هستی بی کوشش خود یا نفس است دریابیم.

پاتانجالی می گوید:

یوگا آرام یافتن جان است در خاموشی…

و آن گاه که جان به خاموشی رسد می توانیم سرشت حقیقی مان را که هستی بی کوشش خود یا نفس است دریابیم.

جان آرام یافته از تجربه لایه های لطیف تر حواس به استواری آید.

چنین کند تجربه تابش درونی که از غم آزاد است.

و چنین کند هم نوایی با جانی دیگر که پریشان کام نیست.

و چنین کند نگریستن به سیر خواب دیدن ،یا خواب بی رویا.

و چنین کند هر نظاره یی که از حرمت بسیاری برخورداری بیابد.


تعریف فروتنی

تعریف فروتنی

تعریف فروتنی : فروتنی یعنی سکون و آرامش مداوم دل. اینکه با هیچ چیز مشکلی نداشته باشم. که هرگز رنجیده خاطر یا مضطرب، زود رنج…
بیشتر بخوانید

۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on print
چاپ
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
مطالب مرتبط :
رپورتاژ آگهی :